Čištění kanalizace

Čištění kanalizace provádíme od průměru 32 mm až do průměru 400 mm a to buď mechanicky anebo tlakově

Mechanické čištění kanalizace  
Mechanické čištění kanalizace je prováděno pomocí přenosného zařízení, poháněného elektromotorem. Funguje na principu škrabáku nebo vrtáku, je vhodné k čištění převážně bodových ucpávek v menších dimenzích (40 mm-125 mm). Následné odplavování provrtané ucpávky je způsobeno vodou nebo splaškovým sedimentem, který ucpávka zadržovala.
Na ležaté rozvody je již použití stroje omezené. V případě, že dojde na ležatém svodu ke kumulaci hustého splaškového sedimentu v délce několika metrů, hrot ucpávkou sice projde, ale k zprůtočnění nedojde. Mechanická pružina nemá dostatek energie, aby dostala materiál do pohybu. Zde je již nutné použít čištění vodním tlakem. 

Tlakové čištění kanalizace
Tlakové čištění kanalizace se provádí pomocí vysokotlakého vodního čerpadla umístěného ve vozidle s nádrží. Tlakové čerpadlo je schopné generovat vodu pod regulovatelným tlakem až do výše několika set barů. Na čerpadlo je přes hydraulický buben připojena tlaková hadice ukončená tryskou. Trysky jsou výměnné s různým počtem otvorů pod různými úhly dle profilu potrubí a druhu čištěného materiálu.
 
Systém tlakového čištění je v dnešní době celosvětově používaný a uznávaný jako nejefektivnější metoda čištění kanalizačních systémů. Jeho široké použití se odráží v možnosti volby jak výkonu tlakového čerpadla, tak i velikostí, tvarem a otvory čistící trysky. Tlaková hadice prostupuje potrubím pomocí reaktivní síly vody, která vylétá s otvorů trysky pod vysokým tlakem. Správnou volbou trysky na konkrétní nános materiálu v potrubí lze zefektivnit a zrychlit prováděnou práci. 

Co vše se zahrnuje do čištění kanalizace?
 • čištění bytových, hotelových, školních, firemních odpadů (odtoky od WC, výlevek, van, dřezů)
 • čištění kanalizace v průmyslových objektech 
 • čištění koupelnových vpustí
 • havarijní čištění kanalizace
 • tlakové čištění kanalizace 
 • čištění ucpané kanalizace
 • preventivní čištění kanalizace 
 • čištění dešťových svodů (gajgrů), čištění uličních dešťových vpustí
 • čištění jímek, nádrží a septiků tlakovou vodou, čištění velkých stok, čištění domovních stoupaček, čištění areálové kanalizace
 • čištění revizních šachet, čištění dvorních kanálů včetně vytěžení materiálu
 • čištění ploch - dlažby, betony, čištění pomníků atd. 
 • frézování kořenů a betonu pomocí fréz
 • mytí ploch vysokotlakou pistolí 

NONSTOP SERVIS

čištění odpadů od vany, umyvadla, dřezu, sprchy, gule, WC 
čištění kanalizačních stoupaček
čištění ležaté kanalizace 
čištění dešťové kanalizace 
čištění zatukované kanalizace, vytěžování kamenů, písku 
čištění průmyslových kanalizací 
opravy, rekonstrukce kanalizace 
havarijní služba čištění kanalizace nonstop